Podmínky výuky dechové techniky REBIRTHING BREATHWORK

Klienti se výuky dechové techniky Rebirthing Breathwork – Znovuzrození dechem u Richarda Kupky (dále jen „dechová technika Rebirhing“) zúčastňují dobrovolně a na vlastní odpovědnost.

Klienti jsou zavázáni neprodleně informovat Richarda Kupku o skutečnosti, že v minulosti absolvovali nebo v současnosti právě absolvují psychoterapeutickou či psychiatrickou léčbu, stejně tak, když ji zahájí teprve v průběhu výuky dechové techniky Rebirhing. Toto obdobně platí i pro léčbu zdravotních potíží nebo nemocí uvedených zde. Zvážení těchto informací je nezbytné pro rozhodnutí o dalším pokračování ve výuce dechové techniky Rebirhing. Klienti jsou také zavázáni informovat svého psychoterapeuta či lékaře o skutečnosti, že se účastní výuky dechové techniky Rebirhing. Klienti v tomto smyslu přebírají veškerou odpovědnost za své konání a úroveň zdraví, jestliže se rozhodnou ignorovat toto doporučení o vhodnosti konzultace možného vlivu dechové techniky Rebirhing na svoje psychické či zdravotní problémy.

Klienti berou na vědomí, že dechová technika Rebirhing není náhražkou za psychoterapeutickou či lékařskou péči, a proto není důvodem k přerušení původní léčby či vysazení předepsaných léků bez předchozí konzultace s lékařem.

Klienti berou na vědomí, že v průběhu výuky dechové techniky Rebirhing mohou být vystaveni fyzickému, citovému a psychickému zatížení. Výuka dechové techniky Rebirhing je formou osobnostního a spirituálního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na výuce dechové techniky Rebirhing, jsou vyloučeny.

Klienti berou na vědomí, že dohodnutý termín jednotlivé lekce je možné bezplatně zrušit nebo přesunout nejpozději do 24 hodin před dohodnutým termínem lekce. Při zrušení nebo přesunutí termínu lekce po tomto čase bude účtováno 50% z ceny naplánovaného setkání.

Klienti berou na vědomí, že Richard Kupka je na základě vlastního uvážení oprávněn ukončit probíhající lekci i další pokračování výuky dechové techniky Rebirhing.