Praktická doporučení pro Rebirthing Breathwork

Obřadní přístup

Udělejte si z dýchání svůj osobní obřad. Provádění dechové techniky Rebirthing Breathwork je něco neobvyklého, proto je dobré k tomu tak i přistupovat. Vytvořte si pro tuto událost speciální čas a prostor. Nalaďte se na slavnostní náladu. Záměrně si uvědomte, že se právě chystáte udělat něco sami pro sebe, a že vám to umožňuje právě dechová technika Rebirthing Breathwork. Vytvořte si pro tyto účely speciální afirmaci, mantru nebo modlitbu, např. „S důvěrou se nechávám vést svým vlastním dechem.“

Obřadní přístup a slavnostní náladu si zachovejte i během dýchání. Především vždy věnujte zvláštní pozornost a vážnost správnému provádění dechové techniky.

Po dýchání svůj osobní obřad ukončete tak, že věnujete ještě nějaký čas a pozornost sami sobě ve vztahu k tomu, co jste právě prožili. Zjistěte, jak se právě sami v sobě cítíte. Uvědomte si v sobě stále ještě živé zážitky z dýchání a nechte je doznít. Někdy vám na to možná postačí jen pět minut, jindy vám nebude stačit třeba ani padesát, anebo se k tomu můžete vracet ještě v následujících dnech. Udělejte si o dýchání osobní záznam (zápisek, obrázek, soška, básnička, písnička), který vám je v budoucnu připomene.

Záznamy o dýchání

Velice přínosné je vedení si záznamů o svých dýcháních, obzvláště z dlouhodobého hlediska. Jestli si pro tyto účely pořídíte památníček, anebo si záznamy povedete ve svém telefonu, je čistě na vaší volbě. Jestli bude záznam o dýchání velice krátký a věcný, anebo si zapíšete dvoustránkovou úvahu doplněnou o několik ručně kreslených obrázků, může záležet třeba jen na vaší momentální náladě. Důležitost každého takového záznamu pro vás se může nečekaně objevit třeba až za měsíc nebo třeba až za rok po tomto dýchání. Některé zážitky do sebe mohou po čase zapadnout jako mozaika.

Je samozřejmě dobré si zaznamenávat také zážitky, vhledy, úvahy, vzpomínky, uvědomění nebo nápady, které se nevztahují pouze k některému konkrétnímu dýchání. I když k vám přijde něco podobného v mezidobí mezi jednotlivými dýcháními, zaznamenávejte si cokoliv, o čem máte pocit, že se jakkoliv vztahuje k dýchání nebo k vašemu vnitřnímu procesu, který s tím souvisí.

Po čase ze svých záznamů snadno dokážete vysledovat svůj vývoj a stanou se tak důkazem o vaší vnitřní transformaci.

Uzemnění

Procesy nastartované prováděním dechové techniky Rebirthing Breathwork probíhají i v době po ukončení dýchání. Oproti svému běžnému stavu má dýchající bezprostředně po ukončení dýchání obvykle více než běžně roztříštěnou pozornost a obvykle také zvýšenou emocionální citlivost. Člověk v tomto stavu má tendenci věnovat pozornost věcem, kterých si za normálních okolností moc nevšímá a naopak.

Ideální způsob využití tohoto stavu je jeho vědomé prožití a vytěžení zážitků, které ho provázejí. Jak již bylo doporučeno výše v části o obřadním přístupu, bezprostředně po dýchání je nejlepší chvíle k provedení záznamu o dýchání. Převedením těchto obvykle abstraktních zážitků na papír, do konkrétních forem slov nebo obrázků, je lze vědomě zachytit, aby se v dané chvíli přestaly rozvíjet. Tento záznam nám však zároveň umožňuje připomenout si daný zážitek pokaždé, když si záznam znovu prohlédneme.

Tento stav se relativně rychle vyrovnává směrem k normálu a s každým dalším dýcháním, jak dýchající s tímto stavem získává své zkušenosti, se snižuje rizikovost tohoto stavu. Nelze však doporučit, aby dýchající bezprostředně (minimálně půl hodiny) po provádění dechové techniky Rebirthing Breathwork vykonával činnosti vyžadující jeho normální soustředěnost, např. řídil automobil. Z tohoto důvodu je také vhodné si naplánovat dýchání do klidnější části dne, např. odpoledne nebo večer, kdy si můžete další program uzpůsobit svým aktuálním potřebám.

Pokud nemůžete nechat procesy nastartované prováděním dechové techniky Rebirthing Breathwork proběhnout svým tempem, pak je vhodné využít některou z uzemňovacích technik, nebo jejich kombinaci. Mezi uzemňovací techniky patří např. krátká rozcvička (několik rychlých dřepů nebo kliků nebo krátká procházka v rychlejším tempu), dát si sprchu (klidně i studenou), dobře se najíst (v tomto případě je lepší kus červeného masa než zeleninový salát, dobře funguje i kvalitní hořká čokoláda) apod.

Osobnostně-transformační proces

Pokud se začnete věnovat provádění dechové techniky Rebirthing Breathwork, pak začne docházet také k transformaci vaší osobnosti. Je třeba vzít v úvahu, že tento transformační proces může do vašeho života přinést i velmi výrazné změny. Výhodou metody Rebirthing Breathwork je, že změny do vašeho života bude přinášet velice jemně a postupně, takže se na ně můžete připravit a svoji transformaci díky tomu prožijete vědomě. I přesto si každý svoji transformaci musí odpracovat sám za sebe.

Nepříjemné zážitky

Jakmile začnete praktikovat dechovou techniku Rebirthing Breathwork, pak brzy zjistíte, že každé sezení je jiné. Během dýchání se mohou objevit prožitky extaticky smyslné nebo láskyplné, stejně jako děsivé nebo fyzicky nepříjemné. Ať už spadají do kategorie těch příjemných anebo těch nepříjemných, nikdy se nejedná o takový typ zážitků, které by dýchající nebyl schopen akceptovat nebo zpracovat. Naopak se jedná o proces uvolňující napětí, jehož kořeny se skrývají ve vašem podvědomí.

Na základě svých vlastních zkušeností brzy zjistíte, jak je tento proces léčivý a porozumíte jeho hluboké moudrosti. Přesto je třeba se připravit i na to, že během praktikování dechové techniky Rebirthing Breathwork můžete být vystaveni také fyzickému, citovému a psychickému zatížení. Ve výsledku však proces nastartovaný dechovou techniku Rebirthing Breathwork vždy vede k celkové úlevě.

Dýchání vleže

Doporučená poloha při provádění dechové techniky Rebirthing Breathwork je vleže na zádech. V takové poloze se dýchající může soustředit na správné provádění dechové techniky a na prožívání svého procesu. Odpadají starosti s rovnováhou a gravitací.

Je lépe vyhnout se lůžku, na kterém obvykle spíte, protože máte vypěstovaný návyk na tomto lůžku usínat, což je při provádění dechové techniky Rebirthing Breathwork nežádoucí.

Při dýchání vleže na zemi vždy pamatujte na vhodnou podložku, která vás ochrání před chladem od podlahy. Protože při dýchání budete ležet na zádech zhruba jednu hodinu, podložka by také měla zaručit přiměřené pohodlí. Leonard Orr pro tento účel doporučoval používat nafukovací turistickou karimatku (tzv. buřtovku), aby z ní bylo možné vypustit energeticky znečištěný vzduch po každém dýchání.

Dýchání vsedě

Dýchání vsedě využijeme především při úvodním nácviku dechové techniky Rebirthing Breathwork. Pro účely dýchání vsedě je optimální pomůckou běžná židle (např. od jídelního stolu), která zaručuje dostatečně stabilní oporu těla a zároveň je i přiměřeně pohodlná. Na židli je důležité sedět vzpřímeně, se zády opřenými o opěradlo, ruce položené na stehnech a nohy rozkročené tak, aby byla zajištěna dostatečná stabilita celého těla. Jakékoliv pohyblivé židle (např. kolečkové nebo polohovací) nejsou pro tyto účely vhodné. Také většina křesel, sedacích souprav nebo jiných sedacích pomůcek nezaručuje dostatečně vzpřímenou polohu sedícího nebo stabilitu jeho těla.

Dýchání ve stoje

Při dýchání ve stoje hrozí riziko úrazu z důvodu ztráty rovnováhy nebo pádu, proto nelze doporučit jeho provádění během samostatné praxe. Dýchání ve stoje se využívá pouze výjimečně při nácviku dechové techniky Rebirthing Breathwork a vyžaduje fyzickou asistenci lektora. Důležité je, aby dýchající stál vzpřímeně, s přiměřeně rozkročenýma nohama a z důvodu zajištění stability se musí oběma rukama opírat o dostatečně pevnou oporu (např. stěna), ke které musí stát čelem.

Oblečení

Co nejvíce pohodlné oblečení z přírodních materiálů (např. bavlněná tepláková souprava). I když budete dýchat v teplém prostředí, je lepší obléct si dlouhé rukávy a nohavice. Během procesu nastartovanému prováděním dechové techniky Rebirthing Breathwork občas dochází ke stavům, kdy dýchající může mít pocit, že je mu najednou nepříjemná zima, i když se teplota v místnosti nezměnila. Nebo naopak, může dojít k intenzívnímu pocitu horka, včetně pocení.

Další pomůcky

Výše již bylo zmíněno pohodlné oblečení z přírodních materiálů a vhodná podložka pro dýchání vleže nebo židle pro dýchání vsedě. Dále je vhodné si připravit deku (ve velmi horkých dnech je určitě lepší prostěradlo) na přikrytí, ať už pro případ pocitu chladu, anebo pro zintenzívnění prožitku soukromí. Pro on-line sezení s lektorem budete potřebovat odpovídající elektronické vybavení (nejlépe laptop s kamerou a mikrofonem připojený k internetu).