Pro koho Rebirthing je (a není) vhodný?

Metoda Rebirthing Breathwork je vhodná pro každého, koho láká možnost naučit se užívat maximální potenciál svého vlastního dechu. Jsou zde samozřejmě výjimky pro lidi s konkrétními zdravotními limity, ale pak už žádné další omezení neexistuje.

S čím vším dokáže Rebirthing Breathwork pomoci?

Dechová technika Rebirthing Breathwork nám na své nejvyšší úrovni nabízí pochopení naší skutečné síly, zvýšení našeho vědomí a v kombinaci s ostatními technikami duchovního čištění nám umožňuje dosáhnout našeho plného duchovního a fyzického potenciálu.

Od počátku jejího praktikování nám metoda Rebirthing Breathwork nabízí své holistické léčivé účinky na všech úrovních – fyzické, duchovní, psychologické i emocionální, a zároveň je vynikajícím nástrojem pro osobnostní a duchovní rozvoj. Ať už si zájemce o tuto dechovou techniku přichází spíš pro duchovní rozvoj anebo spíš pro léčení, metoda Rebirthing Breathwork přinese obojí.

Metoda pro začátečníky i pokročilé

Metoda Rebirthing Breathwork v sobě nese velký potenciál pro každého, kdo se jí věnuje. Také proto v některých lidech probouzí touhu se s ní seznámit ihned poté, co se o ní dozvěděli, ačkoliv k tomu nemají žádný konkrétní důvod. S ezoterickým slovníkem by to bylo možné přeložit tak, že tito lidé zaslechli volání své duše, která se je pokouší nasměrovat na novou cestu. Příliš nezáleží na tom, jestli je člověk na své duchovní cestě spíše začátečník anebo již pokročilý, protože volání duše se vyplatí poslechnout vždy.

Pro koho Rebirthing vhodný není?

Provádění dechové techniky specifické pro metodu Rebirthing Breathwork je vhodné pro lidi, kteří zvládnou běžnou fyzickou zátěž, jsou zakotveni v realitě a dobře zvládají běžné každodenní úkoly. Praktikování této dechové techniky je po poradě s ošetřujícím lékařem možné také při většině zdravotních potíží a nemocí psychického nebo psychosomatického rázu, pokud nejsou organického původu. Níže se dozvíte kontraindikace, při kterých se dechová technika Rebirthingu nedoporučuje.

Kontraindikace pro výuku metody Rebirthing Breathwork

Tato dechová technika se nedoporučuje v následujících případech:

 • Provádění této dechové techniky nelze doporučit v pokročilém stupni těhotenství, za bezpečnou hranici se považuje 6. týdnen těhotenství (doporučuji poradu s ošetřujícím lékařem).
 • Akutní těžce emočně prožívaná životní situace, např. rozvod
 • Akutní respirační onemocnění, které omezuje schopnost dýchat
 • Veškerá akutní i chronická infekční onemocnění (doporučuji poradu s ošetřujícím lékařem)
 • Onemocnění srdce a cév
 • Zvýšená činnost štítné žlázy
 • Cukrovka léčená inzulinem
 • Zelený oční zákal
 • Epilepsie na organickém základě
 • Tetanie
 • Centrální mozková příhoda
 • Úrazy hlavy spojené s bezvědomím a krvácením do mozku
 • A veškerá další onemocnění, při kterých je zvýšení tlaku považováno za rizikové (doporučuji poradu s ošetřujícím lékařem)
 • Při užívání antipsychotik a silných antidepresiv (duševní poruchy organického původu)
 • Duševní poruchy zjištěné v rodinné anamnéze (doporučuji poradu s lékařem)
 • Alkoholismus a drogová závislost