Pomohu vám objevit léčivou sílu dechu

Má role je naučit vás správné provedení dechové techniky Rebirthing Breathwork, tak, abyste ji pak mohli používat zcela samostatně kdykoliv budete potřebovat. 

Richard Kupka
certifikovaný terapeut metody Rebirthing breathwork

Kdo (ne)jsem?

Nejsem guru ani šaman, ale přesto v sobě vnímám vedení k pomoci ostatním na jejich duchovní cestě skrze jedinečnou metodu Rebirthing Breathwork.

Mým záměrem je provést vás výukou této metody tak, abyste s pomocí svého vlastního dechu vykročili na cestu osvobození od všeho, co vám už neslouží a co chcete změnit.

Zároveň je mým cílem, abyste techniku po absolvování 10 úvodních sezení dokázali sami využívat v každodenním životě a na své další cestě.

Mé vzdělání a zkušenosti s metodou Rebirthing Breatwork

Lektorský výcvik metody Rebirthing Breatwork jsem absoloval přímo u zakladatele této metody Leonarda Orra v roce 2016. Více o mém pobytu v jeho centru si můžete přečíst v samostatném článku zde.

V letech následujících po absolvování výcviku jsem výuku Rebirthingu jsem bral jen tolik klientů, abych si udržoval své dovednosti.

Po odchodu Leonarda Orra z tohoto světa však cítím závazek pro zachování jeho odkazu. Proto jsem vytvořil tento web, který mým prostřednictvím, jakožto jeho následovníka, zde v České republice a v českém jazyce, zprostředkovává zájemcům informace o metodě Rebirthing Breathwork, včetně možnosti se s ní prakticky seznámit.

Další absolvované vzdělání, výcviky, semináře a zkušenosti:

  • Systemické (rodinné) konstelace – konstelační výcvik u Jana Bílého a asistence při výcviku
  • Holotropní dýchání
  • Šamanská práce se silovými rostlinami a zvířaty
  • Pobyt ve tmě
  • Semináře na téma smrti a umírání
  • Práce s vnitřním dítětem
  • Mužské kruhy a další...