O výcviku Rebirthing Breathwork u Leonarda Orra

„Special Breath Master Training“ ve Virginii

V listopadu 2016 jsem absolvoval Special Master Breath Training v sídle Rebirthing Breathwork International (RBI) ve Virginii v USA. RBI je neziskovou organizací, jejímž účelem je sdružování rebirtherů celého světa a zlepšování kvality metody rebirthingu, a dále výuka praktických metod vedoucích k osobnímu mistrovství těla, mysli a duše.

Zakladatelem RBI je Leonard Orr, který mezi lety 1962 až 1975 objevil a vyvinul techniku tzv. spojitého dechu, která je základem metody Rebirthing Breathwork (v překladu Znovuzrození pomocí dechu). Techniku spojitého dechu dnes využívají také stovky různých jiných dechových stylů.

Special Master Breath Training byl velice intenzívní výcvik, který byl omezen na maximálně 4 účastníky, aby bylo každému účastníkovi zaručeno rebirthingové sezení osobně vedené Leonardem Orrem. Díky absolvování tohoto výcviku jsem jednak lektorem metody Rebirthing Breathwork, ale můžu také poskytovat výcvik novým lektorům.

Shodou okolností jsem byl v daném termínu jediným účastníkem tohoto výcviku, ale naštěstí jsem tou dobou nebyl jediným návštěvníkem výcvikového centra. Absolventi dřívějších výcviků totiž mají možnost navštívit centrum i bez účasti v aktuálním výcviku a strávit nějaký čas v komunitě rebirtherů. A podle mojí zkušenosti tuto možnost také využívají, což mi umožnilo setkat se se třemi velmi zkušenými kolegy. Kromě toho další dva kolegové zrovna absolvovali jiný typ výcviku.

Ve výcvikovém centru RBI je permanentně dodržován specifický denní a týdenní rozvrh zahrnující také základní program, od kterého se odvíjejí programy všech výcviků. To umožňuje, aby všichni přítomní, ačkoli jsou účastníky různých výcviků nebo návštěvníci, mohli pracovat společně. Díky tomu bylo také možné bez problémů prodloužit můj výcvik z 9 na 14 dní.

Program mého výcviku

Program mého výcviku probíhal v podstatě celých 24 hodin každý den. Brzy ráno jsme vstávali tak, abychom před snídaní mohli každý strávit nejméně hodinu ve vaně očistou elementem vody. Očista vodou se provádí meditací, rozjímáním a vědomě prováděným dýcháním s tělem ponořeným ve vodě.

Po snídani, kterou jsem si připravoval sám, následoval společný seminář vedený šéfkou centra. Na začátku semináře jsme prováděli fyzické cvičení na rozproudění vnitřní energie. Cvičení, společně s vegetariánskou stravou a příležitostnou manuální prací, bylo prováděno za účelem očisty elementem země. Druhou část dopoledního semináře vedl Leonard Orr a byla zaměřena na teorii a praxi osobního rozvoje a na práci s klienty.

Po lehkém obědě, který jsem z důvodu časové úspory nemusel připravovat sám, následovala krátká polední pauza a pak očista elementem vzduchu (dechová technika Rebirthing), která mi většinou zabrala významnou část odpoledne.

Každý den pobytu jsem totiž Rebirthingové sezení přijímal i poskytoval. Vzhledem k aktuální sestavě účastníků a návštěvníků v centru jsem měl možnost dýchat s úplnými začátečníky i velice pokročilými rebirthery a samozřejmě s Leonardem Orrem. Při společné práci se všemi těmito kolegy jsem získal velmi cenné zkušenosti a zpětnou vazbu.

Podvečer vždy patřil očistě elementem ohně, což představovalo nejméně hodinové sezení o samotě u ohně. Vždycky jsem rád trávil čas u ohně, ale tato každodenní praxe dala mému vztahu k ohni zcela nový, hluboce duchovní rozměr.

Po večeři následoval druhý teoreticko-praktický seminář se šéfkou centra a po jeho skončení druhá očista vodou. Do postele jsem se většinou dostal poměrně pozdě v noci a ráno jsem opět brzy vstával…

Oheň

Tento denní režim byl v týdenním cyklu obohacen o jeden celý den půstu o samotě a v tichu u ohně (tzv. mini vision quest). Jak už jsem zmínil výše, díky těmto zážitkům si oheň v mém životě našel nové a důležité místo. Během svého výcviku jsem zažil dva úžasné dny půstu u ohně. Ten druhý půst byl navíc ozvláštněn obřadem pančágni, neboli „pět ohňů“.

Na zahradě centra jsme společně rozdělali čtyři ohně rozmístěné do tvaru čtverce a uprostřed jsme umístili lůžko, na kterém jsme se po jednom střídali v dýchání, zatímco ostatní udržovali hořící ohně. Podzim ve Virginii je sice chladný, ale většinu dní tam bylo slunečno a slunce (pátý oheň) nám přálo i při našem obřadu.

V centru bylo také možné strávit u ohně celou noc. Buď v domě u krbu nebo v dhuni anebo pod širákem. Nejdříve jsem si vyzkoušel zážitek nocování u otevřeného krbu v domě. Lákalo mě také venkovní ohniště, ale noční teploty klesaly pod bod mrazu a já nejsem žádný velký zálesák. Nakonec jsem se rozhodl pro přenocování v dhuni. Dhuni je lehký, částečně otevřený přístřešek s ohništěm.

Vlasy

Hned ráno další den po prvním setkání s Leonardem Orrem jsem si oholil hlavu. Jednoduše jsem se ráno probudil a byl jsem si jistý, že vlasy musí pryč. Leonard byl totiž také bez vlasů a z jeho knihy jsem věděl, že doporučuje jednou za čas si vlasy oholit z důvodu mentální očisty. Bylo tedy jasné, že tahle zkušenost mě prostě nemůže minout. Smysl této praktiky mi naplno došel až po návratu domů při konfrontaci s lidmi, se kterými jsme se dlouho a dobře znali.

Někteří byli přesvědčení, že jsem onemocněl, jiní, že jsem se zradikalizoval. Poměrně dlouhou dobu jsem byl ze strany některých lidí nucen čelit odmítání mojí změny, a když pochopili, že se jednalo skutečně jen o dočasnou změnu, která podle jejich názoru neměla dobrý důvod, pak přišly výčitky, jako bych je nějak podvedl. Byla to zajímavá zkušenost a hodně jsem se díky tomu o sobě naučil.